Meripuolustus ja kenttälääkintä

Meripuolustus ja kenttälääkintä

Myös meripuolustus on maassamme erittäin tärkeää – onhan Suomessa merialueita aina Virolahdelta Tornioon asti. Meripuolustukseen liittyvät kurssit painottavat sotilaallisia valmiuksia. Kurssit käsittelevät etupäässä laivastotoimintaa, rannikkotykistötoimintaa sekä rannikkojoukkotoimintaa. Koulutusten aikana harjoitellaan myös esimerkiksi öljyntorjuntaa ja hätäensiapua. Vesillä liikkuminen turvallisella tavalla on oleellinen osa meripuolustuskoulutusta.

Kenttälääkintä on tärkeä osa maanpuolustusta. Tällainen lääkintä tapahtuu poikkeuksellisissa olosuhteissa – olosuhteissa, jotka eivät vastaa tavallisia sairaalaolosuhteita ja joissa ei ole käytettävissä tavallista sairaalavarustusta. Kenttälääkinnästä voit lukea lisää sille omistetusta kappaleesta tältä sivulta.

Öljyntorjunta

Öljyntorjunta on tärkeässä osassa puhuttaessa meripuolustuksesta – onhan nimenomaan öljyvahinko konkreettinen uhka merialueillemme. Öljyntorjuntaan liittyvä koulutus onkin merkittävässä roolissa, kun pyritään varautumaan öljyonnettomuuden uhkaan sekä -onnettomuuden hoitamiseen. Tarvittaessa viranomaiset saattavat pyytää vapaaehtoisia toimijoita auttamaan tässä toiminnassa. Tällöin vapaaehtoisille on tarjolla runsaasti erilaisia tehtäviä, jotka voivat olla luonteeltaan jopa laaja-alaisia. Vapaaehtoisille tarjottavat tehtävät voivat olla luonteeltaan myös paikallisesti merkittäviä. Usein vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan tilanteissa, joissa öljyvahingon torjuminen on pitkittynyt. Esimerkiksi huoltoviirikkötoimintakoulutus on tärkeä öljyntorjuntakoulutuksen osa-alue. Tällaisessa toiminnassa pyritään huolehtimaan kaikista tukitehtävistä, joita pelastuslaitokset ilmoittavat tarvitsevansa. Huoltoviirikön tehtäviä ovat esimerkiksi perustamistoimet, kuljettamistehtävät, tiedustelutehtävät, huoltotehtävät, muonitustehtävät, varastotoiminnat sekä vartiointitehtävät, jotka liittyvät kyseessä olevan kohteen suojaamiseen. Käytännön tiedustelutehtävä saattaa olla luonteeltaan esimerkiksi sellainen, jonka aikana tiedustellaan öljyn levinneisyyttä.

Jos öljyntorjunta kiinnostaa, kannattaa osallistua esimerkiksi öljyntorjunnan suunnittelukurssille tai öljyntorjunnan peruskurssille. Osa kursseista on suunnattu vapaaehtoisille öljyntorjunnasta kiinnostuneille toimijoille. Öljyntorjuntaan liittyvää koulutusta on saatavilla myös päivystykseen ja ajoharjoitteluun liittyen. Öljyntorjuntakaluston käytön harjoittelu on tärkeää ja myös tätä tarkoitusta varten löytyy erilaisia kursseja. Kannattaa tutustua erilaisiin kurssivaihtoehtoihin sekä niiden ohjelmiin, aikatauluihin ja koulutuspaikkoihin.

Kenttälääkintä

Kenttälääkintä on tärkeä osa maanpuolustusta ja siihen liittyvä koulutus on tärkeä osa maanpuolustuskoulutusta. Tällainen lääkintä tapahtuu nimensä mukaisesti kentällä – poikkeuksellisissa olosuhteissa – olosuhteissa, jotka eivät vastaa tavallisia sairaalaolosuhteita ja joissa ei ole käytettävissä tavallista sairaalavarustusta. Kenttälääkintäkoulutus keskittyykin sellaiseen ensiapuun, joka on henkeä pelastavaa tai jota voidaan pitää hätäensiapuna. Myös siviilien ja reserviläisten on mahdollista osallistua kenttälääkinnän koulutukseen. Koulutuksen aikana harjoitellaan ensiaputaitoja, joita voidaan pitää jopa jokaisen kansalaisen yleissivistykseen kuuluvina taitoina. Näiden taitojen ylläpito on erittäin tärkeää, minkä vuoksi kenttälääkinnän koulutukseen osallistuminen on perusteltua kenen tahansa aikuisen kohdalla. Kaikki kurssit eivät kuitenkaan välttämättä ole kaikille avoimia, vaan ne saattavat olla tietyille kohderyhmille kohdennettuja. Tämän vuoksi kannattaakin tutustua tarjolla olevien kurssien sisältöihin ja vaatimuksiin mahdollisimman tarkasti itselle sopivimman kurssin löytämiseksi. Tarjolla on esimerkiksi maasto- ja poikkeusolosuhteissa annettavan ensiavun kursseja, johto- ja tukikursseja, etsintä- ja maastoensiapukursseja sekä reserviläisten ensiapukursseja. Tarjolla on myös taisteluensiavun kouluttajakoulutusta ja taistelupelastajakursseja.

Ilmoittautuminen

Jos haluat osallistua maanpuolustuskoulutukseen, kannattaa tutustua tarkasti kunkin koulutuksen ilmoittautumisohjeisiin. Kannattaa myös lukea koulutuksen pelisäännöt. Selvitä esimerkiksi, miten henkilötietojasi käsitellään esimerkiksi koulutuksen osallistujarekisterissä ja miten saat vahvistuksen ilmoittautumisesta sekä mahdollisesta osallistujaksi hyväksymisestä. Muista varmistaa, että annat koulutuksesta vastaavalle taholle oikeat yhteystiedot, jotta saat ilmoittautumisvahvistuksen sekä tiedon osallistujaksi hyväksymisestä. Selvitä myös kurssimaksun suuruus sekä maksuehdot. Ota lisäksi selvää kurssipaikan peruuttamiseen liittyvistä ehdoista, kurssiturvallisuudesta ja vakuutuksiin liittyvistä asioista. Varmista, että koulutuskieli on sinulle sopiva. Päihteiden käyttö on koulutuksen aikana kiellettyä ja jos sinulla on joitakin sairauksia tai fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, jotka vaikuttavat opiskelusuoritukseesi, tulee näistä yleensä ilmoittaa kouluttavalle taholle etukäteen. Myös mahdollisista lääkeallergioista tai ruoka-aineallergioista tulee yleensä ilmoittaa kouluttavalle taholle etukäteen. Hyvin suunnitellun sanotaan yleensä olevan jo puoliksi tehty ja hyvä suunnittelu on erittäin tärkeää myös halutessasi osallistua maanpuolustuskoulutukseen.