Maanpuolustuskoulutus

Maanpuolustuskoulutus

Maanpuolustuskoulutus sisältää monia eri tasoja. Ensinnäkin se voi olla kouluttaja- ja johtajakoulutusta, joka toteutetaan esimerkiksi Reserviupseeriliiton avulla. Maanpuolustuskoulutusta tarjotaan myös naisille ja varautumiskoulutuksen voidaankin katsoa kuuluvan jopa jokaisen kansalaisen yleissivistykseen. Koulutukseen osallistuminen onkin erinomainen idea ihan jokaisen aikuisen kohdalla! Nykyisin puhutaan paljon myös kyberturvallisuudesta ja tämän turvallisuuden osa-alueen haltuunotto voikin olla mielenkiintoinen turvallisuuskoulutuksen osa-alue. Voit lukea lisää kouluttaja- ja johtajakoulutuksesta seuraavasta kappaleesta.

Johtajakoulutus

Maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutus on monipuolinen koulutusohjelma, jonka avulla on mahdollista hankkia nousujohteinen ura. Sen avulla on mahdollista myös kehittää omaa osaamista. Koulutus toteutetaan etupäässä sekä Reserviupseeriliiton, että Reserviläisliiton avulla. Myös sellaiset naiset, jotka eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta, voivat osallistua maanpuolustuksen kouluttaja- ja johtajakoulutukseen.

Jos tällainen kouluttautumisvaihtoehto kiinnostaa, kannattaa ottaa selvää erilaisista vaihtoehdoista sekä kenties myös osallistua koulutusta tarjoavien oppilaitosten infotilaisuuksiin. Tarjolla on monia erilaisia koulutuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi ammunnan johtamiseen tai pioneerien toiminnan kehittämiseen.

Paikallisjoukkojen kouluttaminen

Paikallisjoukkojen kouluttaminen on tärkeä osa maanpuolustuskoulutusta. Paikallispataljoonat muodostavat paikallisjoukot tarjoten runsaasti mielenkiintoisia ja erilaisia tehtäviä myös vapaaehtoisille toimijoille. Paikallispataljoonien keskuudesta löytyy niin taistelukoulutusyksiköitä, maakuntakomppanioita kuin suojaus- ja sotilaspoliisiyksiköitäkin. Reserviläiset, jotka tuntevat hyvin kyseisen toiminta-alueen, sijoitetaan usein paikallisjoukkoihin. Sama koskee sellaisia operatiivisia joukkoja, jotka tuntevat kyseessä olevan toiminta-alueen kuin omat taskunsa.

Paikallisjoukot suojaavat sodan aikana strategisia kohteita. Lisäksi ne valvovat aluetta ja pyrkivät estämään vihollisen erikoisjoukkojen toiminnan. Normaaliolojen aikana paikallisjoukot voivat toimia rajoitetulla tavalla viranomaisten tukena.

Jos haluat mukaan paikallisjoukkotoimintaan, kannattaa ilmoittautua puolustusvoimien aluetoimistolle sekä selvittää, millaista toimintaa omalla alueellasi paikallisjoukoilla on. Lisäksi kannattaa osallistua aktiivisella tavalla maanpuolustuskoulutukseen.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus puhuttaa nykyaikaisessa maailmassa entistä enemmän ja myös kyberturvallisuuden turvaaminen voidaan nähdä maanpuolustuksellisena tehtävänä. Voidaan sanoa, että yhteiskuntamme toiminta nojaa pitkälti erilaisiin tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin. Kybermaailman toimiminen asianmukaisella tavalla onkin erityisen tärkeää myös maan turvallisuuden kannalta. Kybermaailmaan kohdistuu kuitenkin jatkuvasti erilaisia uhkia, jotka aiheuttavat erilaisia häiriötilanteita. Nämä häiriötilanteet haittaavat helposti tietojärjestelmien tai tietoverkkojen toimintaa ja saattavat estää sen toiminnan jopa kokonaan. Kyberturvallisuusosaamisen voidaankin sanoa olevan uusi kansalaistaitomme, jonka oppiminen on erittäin tärkeää jopa maanpuolustuksen näkökulmasta katsottuna. Myös kyberturvallisuusosaamiseen on saatavilla koulutusta – jopa kolmessa eri kurssitasossa. Peruskurssi soveltuu kaikille eikä sille osallistuminen vaadi lainkaan ennakkotietoja. Kyberturvallisuuden jatko- tai erikoiskurssille osallistuminen vaatii kuitenkin pohjatietoa. Se soveltuu henkilölle, jolla on vaikkapa oman ammatin kautta hankittua pohjatietoa aiheesta. Esimerkiksi elektroninen sodankäynti, tietoturvallisuus ja informaatioturvallisuus ovat kyberturvallisuuskoulutuksen mielenkiintoisia osa-alueita.

Sotilaallinen koulutus

Reserviläiset voivat myös hankkia sotilaallista koulutusta. Esimerkiksi maakuntajoukoille ja paikallispuolustusjoukoille tarjotaan sotilaallista koulutusta. Koulutusta on tarjolla erilaisiin tehtäviin. Lisäksi erilaiset tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden pitää yllä omaa kenttäkelpoisuutta. Koulutuksen aikana on mahdollista kerrata niitä taitoja, jotka on saatu varusmiespalveluksen aikana sekä kehittää omia johtamistaitoja ja taitoja kouluttajana.

Puolustusvoimat järjestää kertausharjoituksia, joiden aikana reserviläiset kertaavat varusmiespalveluksen aikana saamiaan oppeja. Kertausharjoituksiin osallistuminen on pakollista. On kuitenkin olemassa myös vapaaehtoisia harjoituksia.

Naisten koulutus

Myös naisille on tarjolla varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Nämä koulutukset tarjoavat mahdollisuuden oppia ennakoimaan erilaisia vaaratilanteita. Lisäksi koulutuksen aikana harjoitellaan onnettomuustilanteissa toimimista. Ensiaputaidot sekä maastotaidot ovat näiden koulutusten keskeisiä teemoja, samoin kuin myös etsintä, itsepuolustus ja vesillä liikkuminenkin. Koulutusten tavoitteena on lisätä kansalaisten turvallisuusvalmiuksia sekä -tietoisuutta.

Nasta-harjoitukset on suunnattu erityisesti naisille. Nasta-harjoitusten lisäksi erityisesti naisille suunnattuja maanpuolustuskoulutuksia löytyy yksittäisinä kursseina. Kurssit tarjoavat tärkeää turvallisuustietoisuutta sekä turvallisuusvalmiuksia, jotka voivat olla tarpeen esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Onnettomuuden sattuessa on tärkeää tietää, miten tilanteessa tulee toimia oikealla tavalla. Parhaassa tapauksessa oikeanlainen toiminta onnettomuuspaikalla voi jopa pelastaa ihmishenkiä.