Etusivu

Etusivu

Näillä sivuilla puhutaan maanpuolustuksesta sekä maanpuolustuskoulutuksesta. Väestönsuojelu liittyy kiinteällä tavalla tähän aiheeseen ja myös väestönsuojelun perusteisiin pureudutaan näillä sivuilla.

Mitä sitten väestönsuojelulla tarkoitetaan? Kyseisellä termillä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jota tehdään poikkeusoloissa. Tämä pitää sisällään yleistä vaarasta tiedottamista, joka koskee paikallista väestöä. Lisäksi tämä koskee väestön evakuoimista ja suojaamista. Myös väestön pelastaminen poikkeusoloissa sisältyy väestönsuojeluun. Poikkeustiloissa tapahtuvaan väestön suojelemiseen tulee varautua etukäteen. Esimerkiksi pelastustoimen tehtävänä on varoittaa väestöä sellaisista uhkista, joita se on havainnut. Lisäksi sen tehtävänä on huolehtia väestönsuojien rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Myös väestönsuojeluun liittyvän koulutuksen antaminen kuuluu pelastustoimen tehtäviin. Pelastustoimen tulee valmistautua tehokkaaseen toimintaan poikkeustilanteen yllättäessä.

Väestönsuojelua säädellään Suomessa lailla. Laissa määritellään esimerkiksi tilanteet, joita pidetään poikkeustiloina. Tällaisia poikkeustiloja voivat olla esimerkiksi maahan kohdistuvat aseelliset hyökkäykset tai niiden uhat. Väestönsuojelua koskevasta laista kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.

Laki

Maassamme väestönsuojelua säädellään valmiuslain nojalla. Tämän mukaan poikkeustilaksi katsotaan esimerkiksi Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys. Myös pelkkä uhka aseellisesta hyökkäyksestä voidaan katsoa poikkeustilaksi, samoin kuin jokin luonteeltaan vakava uhka tai tapahtuma. Tällaisen vakavan uhkan tai tapahtuman tulee vaarantaa maan talouselämä sekä sen asukkaiden toimeentulo. Vakava suuronnettomuus voidaan myös luokitella poikkeustilaksi, samoin kuin sellainen tartuntatauti, jota voidaan pitää suuronnettomuutena.

Tunnus

Tunnus, jota väestönsuojelu käyttää, on kaikissa maissa samanlainen – se on siis kansainvälinen tunnus. Tämän ansiosta merkki on helposti tunnistettavissa.

Siinä on oranssi pohja, jossa on väriltään sininen kolmio, joka on malliltaan tasasivuinen. Tunnus on yksinkertainen, mikä helpottaa sen tunnistamista. Kun olosuhteet ovat normaalit, käytetään tätä merkkiä ilmaisemaan väestönsuojatilat. Nämä tilat kannattaakin aina selvittää esimerkiksi, jos muutat uuteen asuntoon. Väestönsuoja tulee löytyä sekä julkisista rakennuksista että asuintaloista. Lisäksi kerrostaloissa tulee nimetä väestönsuojahoitaja. Hänen vastuullaan on huolehtia tarvittaessa siitä, että väestönsuoja laitetaan käyttökuntoon.

Yksityishenkilöt

Myös yksityishenkilöiden kannattaa varautua erikoisoloihin. Tähän voi varautua hankkimalla kotivaran, mikä tarkoittaa sellaisia elintarvikkeita sekä muita välttämättömiä tarvikkeita, joiden avulla on mahdollista pärjätä päivien tai viikkojen ajan, jos maassa on poikkeustila. Tällainen poikkeustila voi ilmaantua äkillisesti, minkä vuoksi kotivara on hyvä pitää aina saatavilla. Esimerkiksi yhtäkkinen sairastuminen tai voimakas myrsky voi yllättää yhtäkkiä. Samoin jonkin onnettomuus saattaa tulla eteen aivan yhtäkkiä. Tämän vuoksi varautuminen tällaisiin tilanteisiin kannattaa. Kotivaran elintarvikkeiden viimeiset käyttöpäivämäärät on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin ja sellaiset tuotteet, jotka ovat vanhentuneet tai vanhentumassa, tulee poistaa kotivarasta ja niiden tilalle tulee hankkia uusia. On erittäin tärkeää taata veden riittäminen, minkä vuoksi jokaisesta kodista tulisi löytyä sellaisia astioita, joihin voi säilöä tarvittaessa vettä.

Koulutus

Väestönsuojeluun on mahdollista saada koulutusta. Tällaista koulutusta on tarjolla muun muassa Pelastuskoulussa. Eräs pelastustoimelle annetuista tärkeimmistä tehtävistä on väestönsuojelu. Suomesta löytyy 22 alueellista pelastuslaitosta. Puolustusvoimat kantaa suurta vastuuta väestönsuojelusta. On hyvä ottaa huomioon, että myös siviilipalvelukseen osallistuvat henkilöt saavat koulutusta väestönsuojeluun. Kriisitilanteen sattuessa myös siviilipalveluksen suorittaneet voivatkin toimia väestönsuojeluun liittyvissä tehtävissä. SPEK tarjoaa yksityishenkilöille kodinturvakursseja.

Yritykset ja viranomaiset

Myös yritysten, rakennusten sekä viranomaisten tulee valmistautua poikkeustiloihin – yritysten, rakennusten sekä viranomaisten tulee suunnitella omaa toimintaansa jo etukäteen mahdollisen poikkeustilan osalta. Tämä on tärkeää, jotta mahdollisissa poikkeustiloissa osattaisiin toimia mahdollisimman optimaalisella tavalla ja parhaimmillaan pystyttäisiin pelastamaan ihmishenkiä.

Suunniteltaessa väestönsuojelua tehdään yhteistyötä omalla alueella sijaitsevien kuntien kanssa. Myös laitokset ja virastot ovat mukana väestönsuojelussa. Tavallisesti sosiaalivirasto vastaa asukkaiden muonituksesta, vaatetuksesta ja evakuoinnista. Sosiaali- ja terveysvirastojen tehtävänä on lisäksi pitää huolta uhrien, pelastajien ja omaisten hyvinvoinnista.

Maanpuolustuskoulutus Sponsori

suomen kasino